סיור במפעל

בית חרושת ארבע

cargo warehouse
מחסן מטען
back seam
תפר אחורי
circular loom
נול עגול
coating workshop
סדנת ציפוי
print workshop
סדנת הדפס
drawing woven workshop
סדנה ארוגה
sewing workshop
סדנת תפירה
Lamination
רִבּוּד
starlinger coating
ציפוי Starlinger
starlinger machine
מכונת Starlinger